634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu yönetim planında belirlenen zamanlarda site/apartman yönetim kurulu/yönetici ve denetim kurulu/denetçi seçimini zorunlu kılmaktadır.

Mutat zamanlarda yapılan seçimlerle en az bir yıllık dönemi kapsayan süre için yöneticiler ve denetçiler seçilmektedir. Bu seçimlerin yapıldığı genel kurul toplantılarında hem geçmiş bir yıllık dönemin icraatları ve ibrası yapılırken hem de seçimlerden sonraki dönemin yöneticileri belirlenmektedir. Dolayısı ile yapılan bu genel kurul toplantılarının özellikle 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun özüne uygun olması gerekmektedir. İbra edilen belgeler ve harcamaların yanlış ve eksik düzenlenmesi birçok sıkıntılara sebep olmaktadır.

PUSULA YÖNETİM olarak seçim organizasyonu konusunda aşağıdaki hizmetler verilmektedir: